ARCE | Compra Directa D139826/2023


Compra Directa D139826/2023 Intendencia de Montevideo | Intendencia de Montevideo


Recepción de ofertas: municipiog.compras@imm.gub.uy Tel.: 1950-7923

 Recepción de ofertas hasta: 30/11/2023 23:59hsFecha Publicación: 27/11/2023 16:00hs
  • Lugar de entrega de ofertas:
  • CNO CASTRO N?: 730

Información de contacto:
MUNICIPIO G
  23059388